WCZYTYWANIE...
Szybki kontakt

Filatelistyka Dynów

 • Informacja o stronie
 • Ilustrowany katalog kart beznominałowych innych wydawców o tematyce Jan Paweł II

 • 1987 - 2013 r. Katalog kart beznom. Jan Paweł II wydanych przez Koła Polskiego Związku Filatelistycznego.
 • 2014 r. Cz.a Katalog kart beznom. Jan Paweł II wydanych przez Koła Polskiego Związku Filatelistycznego.
 • 2014 r. Cz.b Katalog kart beznom. Jan Paweł II wydanych przez Koła Polskiego Związku Filatelistycznego.
 • 2015 - 2016 r. Katalog kart beznom. Jan Paweł II wydanych przez Koła Polskiego Związku Filatelistycznego.
 • 2017 - 2020 r. Katalog kart beznom. Jan Paweł II wydanych przez Koła Polskiego Związku Filatelistycznego.
 • 2021 - 2024 r. Katalog kart beznom. Jan Paweł II wydanych przez Koła Polskiego Związku Filatelistycznego.
 • 1990 - 2011 r. Katalog kart beznom. Jan Paweł II wydanych przez Stowarzyszenia Filetalistyczne i inne osoby.
 • 2012 r. Katalog kart beznom. Jan Paweł II wydanych przez Stowarzyszenia Filatelistyczne i inne osoby.
 • 2013 r. Cz.a Katalog kart beznom. Jan Paweł II wydanych przez Stowarzyszenia Filatelistyczne i inne osoby.
 • 2013 r. Cz.b Katalog kart beznom. Jan Paweł II wydanych przez Stowarzyszenia Filatelistyczne i inne osoby.
 • 2014 r. Cz.a Katalog kart beznom. Jan Paweł II wydanych przez Stowarzyszenia Filatelistyczne i inne osoby.
 • 2014 r. Cz.b Katalog kart beznom. Jan Paweł II wydanych przez Stowarzyszenia Filatelistyczne i inne osoby.
 • 2015 r. Cz.a Katalog kart beznom. Jan Paweł II wydanych przez Stowarzyszenia Filatelistyczne i inne osoby.
 • 2015 r. Cz.b Katalog kart beznom. Jan Paweł II wydanych przez Stowarzyszenia Filatelistyczne i inne osoby.
 • 2016 r. Katalog kart beznom. Jan Paweł II wydanych przez Stowarzyszenia Filatelistyczne i inne osoby.
 • 2017 r. Katalog kart beznom. Jan Paweł II wydanych przez Stowarzyszenia Filatelistyczne i inne osoby.
 • 2018 r. Katalog kart beznom. Jan Paweł II wydanych przez Stowarzyszenia Filatelistyczne i inne osoby.
 • 2019 - 2020 r. Katalog kart beznom. Jan Paweł II wydanych przez Stowarzyszenia Filatelistyczne i inne osoby.
 • 2021 r. Katalog kart beznom. Jan Paweł II wydanych przez Stowarzyszenia Filatelistyczne i inne osoby.
 • 2022 r. Katalog kart beznom. Jan Paweł II wydanych przez Stowarzyszenia Filatelistyczne i inne osoby.
 • 2023 r. Katalog kart beznom. Jan Paweł II wydanych przez Stowarzyszenia Filatelistyczne i inne osoby.
 • 2024 r. Katalog kart beznom. Jan Paweł II wydanych przez Stowarzyszenia Filatelistyczne i inne osoby.
 • 1989 - 2016 r. Cz.I Katalog kopert Jan Paweł II wydanych przez Koła P.Z.F., Stowarzyszenia Filatelistyczne i inne osoby.
 • Najlepsze strony filatelistyczne

  Kolekcjonerzy pamiątek papieskich

  Stowarzyszenie kolekcjonerów we Wrocławiu

  Klub Zbieraczy Znaczków Pocztowych


  Licznik odwiedzin: 700959

  Informacja o stronie

  Przekazując kolekcjonerom to internetowe wydanie KATALOGU, pragnę wyrazić wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do jego powstania i mają swój udział w powstaniu tego opracowania. Szczególnie serdecznie dziękuję Panu Emilowi Karzełkowi z Jastrzębia Zdroju, który wyraził zgodę na dalsze kontynuowanie rozpoczętej przez niego pracy nad powstaniem tej wersji katalogu, projektantom kart beznominałowych i widokówek Panu Krzysztofowi Drozdowskiemu z Bartnik, Panu Janowi Bryle z Oświęcimia, Panu Waldemarowi Kawińskiemu z Bydgoszczy, Panu Bogusławowi Olechnowskiemu z Zielonej Góry, Bogusławowi Kuciakowskiemu z Gorlic, Janowi Małysa z Nowego Sącza oraz kolekcjonerom: Pani Ninie Maj z Wrocławia, Pani Elżbiecie Gil z Wrocławia, Panu Jerzemu Sarnocińskiemu z Białegostoku, Panu Zdzisławowi Szałkowskiemu z Warszawy, Panu Józefowi Domagale z Lublina, Panu Andrzejowi Łazowi z Wrocławia, Panu Zbigniewowi Lewkowiczowi z Żor, Panu Jerzemu Kapłonowi z Nowego Sącza, Panu Romanowi Litwiniukowi z Białej Podlaskiej, Panu Marcinowi Jackowskiemu z Krakowa, Panu Januszowi Nosalowi z Lublina, Panu Mieczysławowi Kuli ze Zgorzelca,Panu Emilowi Dzwolakowi z Tomaszowa Lubelskiego, Panu Piotrowi Wawro z Brzeszcza, Panu Grzegorzowi Kaniewskiemu z Gostynia, Panu Adamowi Krzeskiemu Siedlce, którzy udostępnili mi skany walorów filatelistycznych ze swoich kolekcji oraz dzielili się ze mną cennymi informacjami i uwagami.

  Wydanie zasadniczo różni się od katalogu wydanego przez Pana Emila Karzełka, który obejmował lata od 1991 do 2002 roku, który nie przedstawiał ilustracji kart beznominałowych. Ja z kolei zrezygnowałem z wyceny kartek, pozostawiając to do decyzji indywidualnej filatelisty. Uważam, że ostateczną ceną będzie ta, jaką kolekcjoner jest gotów zapłacić za brakującą kartkę lub ta, za jaką posiadaną kartkę zechce sprzedać. Ponadto ze względów technicznych rozdzieliłem koperty i widokówki od kart beznominałowych, umieszczając je w odrębnym dziale katalogu, uwzględniłem jednak w moim katalogu do roku 2002 oznaczenia stosowane przez Pana Emila Karzełka w jego katalogu. Katalog składa się z kilkunastu części co jest podyktowane moją troską o wygodę użytkownika KATALOGU, ponieważ udostępniłem go do wykorzystania na stronie internetowej w postaci pliku PDF do indywidualnego sczytania przez zainteresowanego nim filatelistę a mam świadomość, że obecnie istnieją jeszcze znaczące bariery z transferem danych przez internet.

  W aktualnym opracowaniu poprawiłem zauważone pomyłki, zlikwidowałem wiele braków, ująłem nowe wydania walorów. Uwzględniłem również dostrzeżone błędy merytoryczne oraz powtarzalne błędy i usterki powstałe w fazie produkcji kartek.

  Zdaję sobie sprawę z tego, że nie spełniam wszystkich oczekiwań (jakże sprzecznych wielokrotnie) użytkowników katalogu - jednak samo umieszczenie w katalogu jakiegoś wydawnictwa nie zobowiązuje nikogo do jego posiadania, zaś brak nie ogranicza niczyich pomysłów ani nie wyklucza możliwości rozszerzania kolekcji !

  Uważam, zaprezentowany Państwu katalog jako niedokończony w trakcie realizacji i proszę o dalszą współpracę gwarantując, że wszystkie informacje mające wpływ na zawartość KATALOGU i jego funkcjonalność zostaną wykorzystane.

  UWAGA! Z dniem 01.01.2017 roku zaprzestaję uzupełniania katalogu w części: Ilustrowany katalog pocztowych widokówek i kopert o tematyce Jan Paweł II.

  W związku z powtarzającymi się zapytaniami o możliwość zakupienia wydrukowanego katalogu informuję, że nie będzie on wydawany w formie książkowej przez nas. Istnieje możliwość wydrukowania katalogu we własnym zakresie na drukarce kolorowej lub czarno-białej poprzez ściągnięcie na swój komputer poszczególnych części katalogu w postaci plików PDF. i wydrukowanie ich.